Projekt zmian komunikacyjnych!!!


Część linii zostanie zlikwidowana albo przekształcona. Dotyczy to linii 115, 173, 183, 215, 216, 315, 415, 514, 515 i 521.

Trasy autobusów linii 119, 142, 147, 161, 213, 305 i 411 zostaną zmienione. Częściej jeździć będą 146 i 502.

https://ztm.waw.pl/aktualnosci.php?i=394&c=100&l=1

Na samym dole powyższej strony są mapy ze zmianami.